Công bố thông tin

Nghị quyết HĐQT thông qua việc thay đổi địa chỉ văn phòng đại diện

Nghị quyết HĐQT thông qua việc thay đổi địa chỉ văn phòng đại diện

Nghị quyết HĐQT thông qua việc góp vốn thành lập CTCP Đá quý Khang Minh

Nghị quyết HĐQT thông qua việc góp vốn thành lập CTCP Đá quý Khang Minh

Báo cáo giao dịch của người có liên quan - Bà Nguyễn Thị Việt Hồng

Báo cáo giao dịch của người có liên quan - Bà Nguyễn Thị Việt Hồng

Thông báo thay đổi Tên và Mẫu dấu của Công ty

Sau gần 10 năm hoạt động trong lĩnh vực sản xuất gạch không nung, để phù hợp hơn với chiến lược phát triển, kể từ ngày 02/05/2019, Công ty CP Gạch Khang Minh sẽ đổi tên thành Công ty CP Khang Minh Group.

Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019

Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019

Hình ảnh

Khách hàng - đối tác

Tin tức