Tin tức

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2 năm 2019

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2 năm 2019

Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2019

Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2019

Năm 2020: Việt Nam cần 50 tỷ viên gạch cho xây dựng

Hiện mỗi năm Việt Nam tiêu thụ khoảng 20 tỷ viên gạch, gồm gạch vỉa hè, gạch terrazzo, gạch men, gạch granite… Với đà phát triển này, đến năm 2020 lượng gạch cần cho xây dựng là hơn 50 tỷ viên/năm.

Tái cấu trúc doanh nghiệp, Khang Minh Group lấy Conslab Thạch Anh làm sản phẩm chiến lược.

Đại hội cổ đông thường niên Khang Minh 2019 đã chính thức thông qua quyết định tái cấu trúc doanh nghiệp, định hướng phát triển công ty đa ngành nghề, với sản phẩm chiến lược Conslab Thạch Anh.

Thông báo giao dịch của người có liên quan: Bà Nguyễn Thị Việt Hồng

Thông báo giao dịch của người có liên quan: Bà Nguyễn Thị Việt Hồng

Hình ảnh

Khách hàng - đối tác

Tin tức