Tin tức

Đá quý Khang Minh

Đến với Đá quý Khang Minh, khách hàng sẽ được trải nghiệm, tìm hiểu, lựa chọn sản phẩm đá quý cho riêng mình trong một danh mục Đá quý nhập khẩu đa dạng và phong phú nhất Việt Nam.

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan - Bà Nguyễn Thị Việt Hồng

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan - Bà Nguyễn Thị Việt Hồng

Nghị quyết HĐQT về việc thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Nghị quyết HĐQT về việc thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên đã kiểm toán

Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên đã kiểm toán

Báo cáo tài chính bán niên của công ty mẹ đã kiểm toán

Báo cáo tài chính bán niên của công ty mẹ đã kiểm toán

Hình ảnh

Khách hàng - đối tác

Tin tức