Dự án tiêu biểu

KHU ĐÔ THỊ ECOPARK

THÔNG TIN DỰ ÁN

Địa điểm: Văn Giang, Hưng Yên

Diện tích: Nhà thấp tầng

Chủ đầu tư: Công ty ĐT & PT Việt Hưng

Sản phẩm sử dụng: Gạch 3 vách, không chống xuyên nước