KHANG MINH CAM KẾT SẼ BẢO MẬT NHỮNG THÔNG TIN MANG TÍNH RIÊNG TƯ CỦA KHÁCH HÀNG. KHÁCH HÀNG VUI LÒNG ĐỌC BẢN “CHÍNH SÁCH BẢO MẬT” DƯỚI ĐÂY ĐỂ HIỂU HƠN NHỮNG CAM KẾT MÀ KHANG MINH THỰC HIỆN, NHẰM TÔN TRỌNG VÀ BẢO VỆ QUYỀN LỢI CỦA NGƯỜI TRUY CẬP.

 

1- Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

Các thông tin thu thập thông qua website khangminhgroup.com sẽ giúp chúng tôi:

  • Hỗ trợ khách hàng khi mua sản phẩm
  • Giải đáp thắc mắc khách hàng
  • Thực hiện các hoạt động quảng bá liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ của khangminhgroup.com

Để truy cập và sử dụng một số dịch vụ tại Khang Minh, khách hàng có thể sẽ được yêu cầu đăng ký với Khang Minh thông tin cá nhân (Email, Họ tên, Số điện thoại liên lạc…) Mọi thông tin khai báo phải đảm bảo tính chính xác và hợp pháp.

Khang Minh cũng có thể thu thập thông tin về số lần viếng thăm, bao gồm số trang khách hàng xem, số links (liên kết) khách hàng click và những thông tin khác liên quan đến việc kết nối đến Khang Minh.

Khang Minh cũng thu thập các thông tin mà ứng dụng/trình duyệt khách hàng sử dụng mỗi khi truy cập vào website.

 

2- Phạm vi sử dụng thông tin

Khang Minh thu thập và sử dụng thông tin cá nhân khách hàng với mục đích phù hợp và hoàn toàn tuân thủ nội dung của “Chính sách bảo mật” này. Khi cần thiết, Khang Minh có thể sử dụng những thông tin này để liên hệ trực tiếp với khách hàng dưới các hình thức như: gửi thư ngỏ, đơn đặt hàng, thư cảm ơn, sms, thông tin về kỹ thuật và bảo mật…

 

3- Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự thành viên đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của Khang Minh.

 

4- Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

Công ty Cổ Phần Khang Minh Group

Địa chỉ: Thị trấn Kiện Khê, Thanh Liêm, Hà Nam

Hotline: 19000269

 

5- Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

  • Thông tin cá nhân của khách hàng lưu lại trên website và ứng dụng được Khang Minh cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của công ty. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.
  • Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của khách hàng khi không có sự cho phép đồng ý từ khách hàng.
  • Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân khách hàng, Khang Minh sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời.