Báo chí nói về Khang Minh

2020

18/12

Mua nhôm thanh định hình ở đâu?

Nhôm thanh định hình là sản phẩm của quá trình ép và định hình theo hình dạng khuôn. Nhôm định hình được sản xuất tùy theo khuôn mẫu đặt hàng

2020

25/05

Quy trình sản xuất nhôm định hình

Quy trình sản xuất nhôm định hình được thực hiện theo 7 bước sau: 1. Nguyên liệu được nhập về dưới dạng thỏi thô, gọi là phôi nhôm. 2. Thỏi