Chưa phân loại

Chứng nhận Top 200 Sao Vàng đất Việt năm 2018 trao cho Khang Minh

200 doanh nghiệp tiêu biểu của VN tại lễ trao giải Sao Vàng đất Việt năm 2018

Các doanh nghiệp Top 200 Sao Vàng đất Việt 2018

Khang Minh được tôn vinh tại Lễ trao giải Sao Vàng đất Việt 2018

Chứng nhận Top 200 Sao Vàng đất Việt năm 2018 trao cho Khang Minh

Lãnh đạo và cán bộ Khang Minh tại sự kiện nhận giải Top 200 Sao Vàng đất Việt 2018