Chưa phân loại

Hoạt động thường ngày tại Khang Minh Group

Hình ảnh hoạt động thường ngày tại Khang Minh Group – doanh nghiệp hiện tại có 02 nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng tại tỉnh Hà Nam với tổng diện tích hơn 8ha và 03 văn phòng đại diện tại Hà Nội, Đà Nẵng & TP.HCM cùng đội ngũ cán bộ công nhân viên hơn 300 nhân sự.

Một số hình ảnh hoạt động thường ngày tại Khang Minh Group